Ενημερώθηκαν οι όροι χρήσης

Ενημερώθηκαν οι όροι χρήσης των υπηρεσιών μας.

http://www.rotame.com/terms-of-service/